Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og i enkelte andre lover (medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 16. mai 2000

Berit Brørby Karin Andersen Erna Solberg
leder ordfører sekretær