Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 23. november 2000

John I. Alvheim Are Næss
leder og ordfører sekretær