Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. mai 2002

Siv Jensen Tore Nordtun Ingebrigt S. Sørfonn
leder ordfører sekretær