Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2003 - lovendringer

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. november 2002

Siv Jensen Tore Nordtun Ingebrigt S. Sørfonn
leder ordfører sekretær