Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 6 (2006-2007)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 84 (2005-2006)
  • Dato: 26.10.2006
  • Utgjevar: Arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetal: 18
Til Odelstinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 26. oktober 2006

Karin Andersen Dagfinn Sundsbø
leder ordfører