Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 57 (2007–2008)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 32 (2007–2008)
  • Dato: 22.05.2008
  • Utgjevar: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetal: 56
Til Odelstinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen 22. mai 2008

Gunnar Kvassheim Terje Aasland
leder ordfører