Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringer i husleieloven

Dette dokument

  • Innst. O. nr.27 (2008–2009)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 74 (2007–2008)
  • Dato: 04.12.2008
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 16
Til Odelstinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 4. desember 2008

Tore Hagebakken Karin Yrvin
leder ordfører