Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Carl I. Hagen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. juni 2009

Karin Andersenleder og ordfører