Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 1996 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 16 (1996-1997)
  • Kjeldedokument: St.prp. nr. 88 (1995-96)
  • Dato: 29.10.1996
  • Utgjevar: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen