3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

       Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til å foreta en evaluering av planprosessen relatert til Vegpakke Drammen.