Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Carl I Hagen om å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for å gjennomføre en granskning av alle forhold i forbindelse med den såkalte bankkrisen, med særlig vekt på å klarlegge og kartlegge myndighetenes mulige ansvar for denne, samt gjennomføre en vurdering av forholdet til de tidligere aksjonærer i de banker hvor aksjekapitalen ble nedskrevet til null.