Innstilling frå samferdselskomiteen om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 246 (1999-2000)
  • Kjeldedokument: St.prp. nr. 60 (1999-2000)
  • Dato: 09.06.2000
  • Utgivar: samferdselskomiteen
  • Sidetal: 22

Til Stortinget

Oslo, i samferdselskomiteen, den 9. juni 2000

Oddvard Nilsen

leiar

Ola Røtvei

ordførar

May Britt Vihovde

sekretær