2. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet

På statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

441

Oslo Politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 440 post 1 blir auka med

150 000 000

fra kr 1 137 983 000 til kr 1 287 983 000