Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

2. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet

På statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

441

Oslo Politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 440 post 1 blir auka med

150 000 000

fra kr 1 137 983 000 til kr 1 287 983 000