Innstilling frå næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Reidar Sandal, Asmund Kristoffersen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om etablering av statlig garanti for driftskreditt til fiskerinæringen

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 27. februar 2003

Olav Akselsen

leiar

Åsa Elvik

ordførar

Ivar Kristiansen

sekretær