Innstilling fra finanskomiteen om bevilgnings- reg­lementet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 19. mai 2005

Siv Jensen

leder

Torstein Rudihagen

ordfører