Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Leve med kulturminner

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 227 (2004-2005)
  • Kjeldedokument: St.meld. nr. 16 (2004-2005)
  • Dato: 01.06.2005
  • Utgivar: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetal: 19

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 2. juni 2005

Bror Yngve Rahm

leder

Inger S. Enger

ordfører