Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 164 (2006-2007)
  • Kjeldedokument: St.meld. nr. 16 (2006-2007)
  • Dato: 29.03.2007
  • Utgivar: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetal: 27

Til Stortinget

Oslo, i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen, den 29. mars 2007

Ine Marie Eriksen Søreide

leiar

Åsa Elvik

ordførar