Innstilling fra forsvarskomiteen om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i forsvarskomiteen, den 15. november 2007

Jan Petersen

leder

Signe Øye

ordfører