Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Gunnar Kvassheim og Trine Skei Grande om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget, i departementene og på Statsministerens kontor

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 4. november 2008

Tore Hagebakken

Bjørg Tørresdal

leder

ordfører