Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Ulf Leirstein, Vigdis Giltun, Kåre Fostervold og Arne Sortevik om å få utbedret terskelproblematikken i Ringdals-/Iddefjorden

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 149 (2008–2009)
  • Kjeldedokument: Dokument nr. 8:23 (2008–2009)
  • Dato: 17.02.2009
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 4

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 17. februar 2009

Per Sandberg

Beate Heieren Hundhammer

leder

ordfører