Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 11. juni 2010

Torgeir Micaelsen Thomas Breen
leder ordfører