Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om lov om endring i merverdiavgiftsloven (endring av beløpsgrenser i § 15-3 for oppgavetermin ved lav omsetning)

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. april 2011

Torgeir Micaelsen

Jørund Rytman

leder

ordfører