Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne, Ib Thomsen og Mette Hanekamhaug om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 5. juni 2012

Gunn Karin Gjul

Linda C. Hofstad Helleland

leder

ordfører