Innstilling fra Stortingets presidentskap om -fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2013

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 11. oktober 2012

Dag Terje Andersen

president