Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om departementenes tilskuddsforvaltning

Dette dokument

  • Innst. 47 S (2012–2013)
  • Dato: 25.10.2012
  • Utgjevar: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetal: 140

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 25. oktober 2012

Anders Anundsen

leder og ordfører