Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Knut Arild Hareide, Borghild Tenden og Bård Hoksrud om utbygging av nytt digitalt nødnett

Dette dokument

  • Innst. 183 S (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Dokument 8:19 S (2012–2013)
  • Dato: 05.02.2013
  • Utgjevar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 4

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 5. februar 2013

Knut Arild Hareide

Tone Merete Sønsterud

leder

ordfører