Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Bente Thorsen om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemming

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. februar 2013

Robert Eriksson

Steinar Gullvåg

leder

ordfører