Innstilling fra justiskomiteen om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 23. april 2013

Per Sandberg

André Oktay Dahl

leder

ordfører