Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

Dette dokument

  • Innst. 295 L (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Prop. 96 L (2012–2013)
  • Dato: 14.05.2013
  • Utgivar: finanskomiteen
  • Sidetal: 16

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 14. mai 2013

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører