Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo 2022

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 23. mai 2013

Gunn Karin Gjul

Øyvind Håbrekke

leder

ordfører