Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet for 2014 og forslaget til statsbudsjett for 2014

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2013

Hans Olav Syversen

leder og ordfører