Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 27. november 2013

 

Martin Kolberg

 
 

leder og ordf. for kap. 41, 3041, 51 og 3051

 

Per Olaf Lundteigen

Helge Thorheim

Karin Andersen

ordf. for kap. 1 og 2

ordf. for kap. 42

ordf. for kap. 43 og 3043

 

Jette F. Christensen

 
 

ordf. for kap. 44