4. Det kongelige hus

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset. Bevilgningene omfatter apanasje til kongeparet og kronprinsparet, drift av Det kongelige hoff, kongehusets utgifter til offisielle oppgaver og mindre vedlikeholdsutgifter.

I tillegg til bevilgningene over kap. 1 og 2, blir det også bevilget midler til kongelige formål under Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (eiendommer til kongelige formål).

4.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Det kongelige hus for 2013. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.