Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen og Torstein Tvedt Solberg om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 4. mars 2014

Hans Olav Syversen

Trygve Slagsvold Vedum

leder

ordfører