Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering

Dette dokument

  • Innst. 161 S (2013–2014)
  • Kjeldedokument: Dokument 3:14 (2012–2013)
  • Dato: 27.03.2014
  • Utgjevar: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetal: 193

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 27. mars 2014

Martin Kolberg

Abid Q. Raja

leder

Ordfører