Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 10. juni 2014

Svein Harberg

Hege Haukeland Liadal

leder

ordfører