Tilleggsinnstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet for 2015 og forslaget til statsbudsjett for 2015

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. november 2014

Hans Olav Syversen

leder og ordfører