Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2015 og forslaget til statsbudsjett for 2015

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2014

Hans Olav Syversen

leder og ordfører