Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.

Dette dokument

  • Innst. 253 L (2014–2015)
  • Kjeldedokument: Prop. 35 L (2014–2015)
  • Dato: 30.04.2015
  • Utgivar: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetal: 16

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 30. april 2015

Ola Elvestuen

leder og ordfører