Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2015

Hans Olav Syversen

Torstein Tvedt Solberg

leder

ordfører