Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Dette dokument

  • Innst. 299 L (2014–2015)
  • Kjeldedokument: Prop. 90 L (2014–2015)
  • Dato: 28.05.2015
  • Utgjevar: finanskomiteen
  • Sidetal: 7

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2015

Hans Olav Syversen

Tom E. B. Holthe

leder

ordfører