Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2016 og forslaget til statsbudsjett for 2016

Innhald

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. november 2015

Hans Olav Syversen

leder og ordfører