Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 4. desember 2015

Martin Kolberg

leder og ordf. for kap. 41, 3041, 51 og 3051

Per Olaf Lundteigen

Helge Thorheim

Bård Vegar Solhjell

ordf. for kap. 1 og 2

ordf. for kap. 42

ordf. for kap. 43 og 45

Jette F. Christensen

ordf. for kap. 44