Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 10. desember 2015

Arve Kambe

leder og ordf. for kap. 611, 634, 2470, 3634 og 5470

Dag Terje Andersen

Kirsti Bergstø

Fredric Holen Bjørdal

ordf. for kap. 600 og 649

ordf. for kap. 646 og 648

ordf. for kap. 621, 2542 og 2680

Lise Christoffersen

Lene Langemyr

Stefan Heggelund

ordf. for kap. 604, 605, 614, 2670, 3605, 3614 og 5607

ordf. for kap. 635, 667, 2651 og 3635

ordf. for kap. 606, 642, 643 og 3642

Per Olaf Lundteigen

Bente Stein Mathisen

Sveinung Rotevatn

ordf. for kap. 640, 660, 664, 2540 og 3640

ordf. for kap. 612, 872, 2661 og 5701

ordf. for kap. 615, 616, 666, 3615 og 3616

Bengt Morten Wenstøb

Erlend Wiborg

Rigmor Aasrud

ordf. for kap. 601, 613 og 2620

ordf. for kap. 2650, 2655 og 2686

ordf. for kap. 2541 og 5705