Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Else-May Botten, Eirin Sund og Magne Rommetveit om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 24. november 2015

Ola Elvestuen

Heikki E. Holmås

leder

ordfører