Innstilling fra justiskomiteen om Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen (BERIKTIGET)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 16. februar 2016

Hadia Tajik

Christopher Wand

leder

ordfører