Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap

Dette dokument

  • Innst. 189 S (2015–2016)
  • Kjeldedokument: Dokument 8:10 S (2015–2016)
  • Dato: 03.03.2016
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 6

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 3. mars 2016

Helge André Njåstad

Heidi Greni

leder

ordfører