Innstilling fra næringskomiteen om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)

Dette dokument

  • Innst. 192 L (2015–2016)
  • Kjeldedokument: Prop. 37 L (2015–2016)
  • Dato: 03.03.2016
  • Utgivar: næringskomiteen
  • Sidetal: 20

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 3. mars 2016

Geir Pollestad

Ove Bernt Trellevik

leder

ordfører