Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og Terje Breivik om bedre trafikksikkerhet for syklende

Dette dokument

  • Innst. 203 S (2015–2016)
  • Kjeldedokument: Dokument 8:18 S (2015–2016)
  • Dato: 10.03.2016
  • Utgjevar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 12

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 10. mars 2016

Nikolai Astrup

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører