Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om endring av juridisk kjønn

Dette dokument

  • Innst. 315 L (2015–2016)
  • Kjeldedokument: Prop. 74 L (2015–2016)
  • Dato: 24.05.2016
  • Utgjevar: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetal: 11

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 24. mai 2016

Kari Kjønaas Kjos

Kristin Ørmen Johnsen

leder

ordfører